Privacy Policy

Privacy Policy

Privacy policy Voordeligproduct.nl

Deze privacyverklaring is aangepast op 22-05-2018

Via onze webwinkel worden persoonsgegevens verwerkt. Voordeligproduct.nl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zeer zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt wat betekent:

 • Voordeligproduct.nl duidelijk vermeld met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Voordeligproduct.nl persoonsgegevens verzamelen beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Voordeligproduct.nl u eerst om toestemming vraagt om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Voordeligproduct.nl passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen;
 • Voordeligproduct.nl uw recht respecteert om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Voordeligproduct.nl is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Gebruik van persoonsgegevens;

Bij een bezoek aan onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven in het kader van de door u gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Orderhistorie

Toegang accountomgeving
Met ons klantaccount kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf gegevens kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Doeleinden

 • Om de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van uw NAW-gegevens.
 • Om de betaling van de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van uw betaalgegevens.
 • Om de communicatie omtrent uw bestelling en/of andere vragen eenvoudig te laten verlopen, maken wij gebruik van uw persoonsgegevens/contactgegevens.
 • Om te voldoen aan onze wettelijke plicht bewaren wij uw bestelhistorie inclusief betaalgegevens binnen de gestelde wettelijke termijn.
 • Om u van persoonlijke aanbiedingen te kunnen voorzien, maken wij gebruik van uw persoonsgegevens/contactgegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven.

Indien dit nodig is voor een goede afhandeling van uw bestelling, kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Hierover leest u meer in deze privacyverklaring.

Contact en nieuwsbrief
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels verschillende kanalen (zoals chat, e-mail, telefoon en social media). U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang dit nodig is voor de volledige beantwoordin..

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een overeenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten. Tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen, voordat u van deze websites gebruik maakt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen over inzage en wijzigingen van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens;

Voordeligproduct
Kokkel 6D
1723HX Noord-Scharwoude
0226-787000

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om uw identiteitsbewijs.